Szellemi örökség

A Barcaság csángó falvai sajátos színfoltot képeznek Erdély néprajzi térképén, igen gazdag szellemi örökséget halmozva fel az idők során.

A szellemi kulturális örökség lehet: szóbeli hagyomány és kifejezési forma, hagyományos előadóművészet; társadalmi szokás és rítus, ünnepi esemény; a természettel és a világegyetemmel kapcsolatos ismeretek; valamint a hagyományos kézművestermékek előállításához szükséges tudás és készség.

Az egyetemes magyar kultúra sajátos színfoltja jött létre a barcasági csángó-magyar falvakban. Szőt­te­se­in­ket a XIX.–XX. századok for­du­lóján Eu­ró­pa-szerte keresték, gazdag a hímestojás-min­ta­kin­csünk (mintegy 150 min­ta), sajátos településképünk őseink szép­érzékéről is tanúskodik. Házoromdíszeink, kapuink, népi építészetünk, népviseletünk, táncaink, festett bútorjaink stb. mind-mind e sajátos színfolt máig megmaradt tanúi.

Honlapunk ezeket foglalja össze a következőkben.

Helyi Értékek

A csernátfalusi kehely

A tojásírás

Az apácai kakaslövés

A hétfalusi csángó kapu

A borica

A hétfalusi festett bútor

A hétfalusi festett bútor

Javaslataink, ha felénk jár utad

 Szállás

Szállásajánlataink a barcasági régióra, kiemelkedően a tíz barcasági csángó falura szólnak.

Olvass tovább

Étkezés

A hagyományos barcasági csángó települések étkezési lehetőségei egyelőre korlátozottak, ezért határaikat átlépjük, de igyekezünk jellegzetes, egészséges, helybeli termelők termékeit felhasználó éttermeket ismertetni.

Olvass tovább

Helyi idegenvezetők

A Barcaságot, a barcasági hegyeket és településeket jól ismerő helyi vezetőket és oktatókat ajánljuk, ahhoz, hogy a Barcaságon tett látogatás minél hitelesebb legyen.

Olvass tovább